Over ons privacybeleid

DERMATUER B.V. (LORD & BERRY B.V.) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening (en het verbeteren van) en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de huidige privacywetgeving. 

Als u onze website bezoekt, worden automatische bepaalde gegevens achtergelaten. Welke gegevens worden achtergelaten, hangt af van de wijze waarop u de website www.lordandberry.com/nl gebruikt. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Gebruik van uw gegevens

Als u op de webshop van LORD&BERRY een bestelling plaatst, heeft Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY) uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om uw gebruik van de website en de webshop van Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY) te optimaliseren, kan Dermatuer (LORD&BERRY) met uw toestemming, uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en de gegevens met betrekking tot het gebruik van de diensten van Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY) opslaan en bewaren. Hierdoor kan Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY) haar website en webshop beter op u afstemmen en u zaken aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Als u via de webshop van Dermatuer LAB B.V. een account aanmaakt, bewaart Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY) de door u doorgegeven informatie, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen.

Indien u uw geboortedatum en geslacht opgeeft, zal Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY) deze gegevens gebruiken om u op uw verjaardag een passende attentie te sturen. Tevens wordt deze informatie mede gebruikt om uw interesse te bepalen voor de inhoud van nieuwsbrieven en uw (online) shopping ervaringen op af te stemmen.

Webwinkelsoftware

www.lordandberry.com/nl

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento Commerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento Commerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Magento Commerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Payment gateway

Buckaroo

Voor het afhandelen van betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van Buckaroo. Buckaroo verwerkt uw naam en betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Buckaroo bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

UPS

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van UPS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partij delen. UPS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat een onderaannemer wordt inschakelt, stelt UPS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Unit4 Multiverse

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Unit4 Multiverse. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Unit4 Multiverse is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Unit4 Multiverse gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van LORD&BERRY B.V. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY) maakt gebruik van deze cookies om zo uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Cookies stellen Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY) in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

U kunt uw browser zo instellen dat deze het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan de website en webshop van Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY) toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Hoe u dit kunt doen, kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.

Hieronder wordt beschreven welke cookies Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY) zelf plaatst en van welke derde partijen cookies gebruikt worden gemaakt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op en kunnen om deze reden hier geen verantwoording voor nemen.. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U kunt hier meer lezen over het privacybeleid van Google. U kunt hier meer lezen over het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wilt u dat uw klikgedrag niet wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY). U kunt de browser-plugin hier downloaden.

Functionele cookies

Kernfuncties 

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op de website van Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY) gebruikgemaakt van cookies zodat u in uw account in kunt loggen (indien deze is aangemaakt). Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Sociale knoppen 

Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook of Instagram. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u bent ingelogd zodat u niet iedere keer op Facebook of Instagram hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen.

Leest u de privacyverklaring van Facebook en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Embedded content 

Op sommige pagina’s op onze website kunt u YouTube video’s vinden die niet op onze website worden gehost. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze nieuwe producten, educatieve kennis en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Links

De website en webshop van Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY) kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen geheel onafhankelijk van Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY) opereren, zonder dat Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY) ook maar enige zeggenschap over deze website(s) heeft. Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY) is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die wordt verstrekt of verkregen door of via deze websites. Evenmin is Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY) aansprakelijk voor enig ander gebruik van deze websites.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Lord&Berry

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Dermatuer B.V. (LORD&BERRY B.V.), dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met Dermatuer (LORD&BERRY B.V.). De contactgegevens van Dermatuer LAB B.V. (LORD&BERRY)) kunt u hieronder vinden:

Nederland:
Dermatuer LAB B.V., statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (4837 CZ) Breda, aan de Burgemeester Guljélaan 10 – 16. inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 72388382. Telefoon +31 76 564 2000.